بغل اختراع شد

وقتی بهشت -عز و جل- اختراع شد
حوا که لب گشود، عسل اختراع شد!

آهی کشید و آه دلش رفت و رفت و رفت
تا هاله ای به دور زحل اختراع شد!

آدم نشسته بود، ولی واژه ای نداشت
نزدیک ظهر بود ... غزل اختراع شد!

آدم که سعی کرد کمی منضبط شود
مفعول و فاعلات و فعل اختراع شد!

«یک دست جام باده و یک دست زلف یار»
اینگونه بود ها..! که بغل اختراع شد

 
  اخبار و رویدادها
راه اندازی سایت
با تشکر از مراجعه شما، این سایت با اخبار و اطلاعات بروز در خدمت شما خواهد بود
پنجشنبه 16 شهريور 1396  11:44:27
 
برای شروع باید چه کرد ؟؟؟